Spillpedagogene

Logo Spotify
Logo Instagram
Logo Spillpedagogene
En illustrasjon av en rektor

Spillpedagogikk og skoleledere

Har en av medarbeiderne dine nettopp trampet inn på kontoret ditt med forventninger om at du skal legge til rette for bruk av spill i undervisningen? Eller er du kanskje en leder som godt kjenner til hvilken verdi spill kan ha i klasserommet, men du har en kommunikasjonsutfordring med å formidle dette til personalet? Vi er her for deg!

Spillpedagogene består i dag av to lærere, tre skoleledere og to forskere som har gjort seg en rekke erfaringer om hvordan man kan etablere kultur for god bruk av spill i undervisningen både i det enkelte klasserom og i lærerkollegiet som helhet.

Vi har samlet en rekke ressurser som vi mener utgjør en solid grunnmur av den kompetanse en trenger for å utøve god pedagogisk ledelse knyttet til bruk av spill i undervisningen.

Spilpedagogene – en podcast om spill og digital kultur
Omtrent en gang i måneden samles vi for å dele erfaringer og ideer om spill i undervisning samt andre aspekter av spillkultur og spill i samfunnet. Fra tid til annen inviterer vi også med oss spennende gjester med nye perspektiver innenfor området spill og læring. Bla gjerne gjennom arkivet etter den tematikken som interesserer deg mest.

www.spillpedagogbanken.no
Spillpedagogbanken er den mest omfattende (og etter vår oppfatning beste) ressursen tilgjengelig for undervisningsopplegg med og om spill. Mange av oppleggene i Spillpedagogbanken ligger bak betalingsmur, men oppleggene som er publisert med Creative Commons lisens dekker de fleste behovene til en skole i utforskningsfasen. Full tilgang til Spillpedagogbanken koster kr 1 000,- + kr 3,- per elev per år eks. mva.

Gratis spill
Vi er av den oppfatning at spill av høy kulturell kvalitet bør gjøres tilgjengelig for undervisning på lik linje med film og litteratur. Som skoleleder ligger noe av dette ansvaret på deg. Likevel erkjenner vi at det kan være både logistiske og økonomiske barrierer som Da er det godt å vite at det er mye god undervisning som kan gjennomføres med bruk av gratis tilgjengelige spill. Mange av våre favoritter er beskrevet  her.

Boken Spillpedagogikk
Spillpedagogikk (Fagbokforlaget, 2020) er skrevet spesielt med tanke på studenter i lærerutdanningen og lærere og skoleledere som er nysgjerrige på å komme i gang med, eller som allerede bruker dataspill i undervisningen. Kapittel 9 er særlig interessant for skoleledere

Trenger dere spillpedagogisk veiledning, kurs eller workshops i forbindelse med planleggingsdager o.l.? Ta gjerne en kikk på siden om hva vi kan tilby. Vi skreddersyr arrangement for store og små grupper etter deres ønsker og behov.