Spillpedagogene

Logo Spotify
Logo Instagram
Logo Spillpedagogene
Zelda som lærer

Tjenester fra Spillpedagogene

Spillpedagogene har lang erfaring som foredragsholdere og workshop-arrangører. Vi har holdt innlegg på både nasjonale og internasjonale konferanser, gjestet landets biblioteker, kommuner og skoler og vært fast inventar på NKUL i Trondheim de siste årene.

Vi kan tilby foredrag, undervisning og workshops til en rekke ulike formål og målgrupper, som vi tilpasser til dine ønsker og behov. Dette kan være:

  • Generell innføring i dataspill og læring.
  • Dataspill i språkfagene – f.eks. spill som litteratur, spill som digital kultur, spill som kontekst for språk- og skriveopplæring.
  • Dataspill i samfunnsfagene – f.eks. spill som digitale ekskursjoner, spill som kreative læringsarenaer, spill som kontekst for diskusjon og debatt.
  • Dataspill i realfagene – f.eks. med spill som skaper fortellinger/narrativer i realfagene, spill som simulering, spill som forståelse av naturen.
  • Dataspill og -kultur, litteratur og samfunn, barn og familie.
  • Spillkino er en god måte å presentere hva dataspill kan være i undervisning og samfunn for et større publikum, samtidig vi aktiverer alle som er i salen.

For å bestille foredrag eller andre tjenester fra Spillpedagogene, ta kontakt på post@spillpedagogene.no.

Prisliste for tjenestene vi tilbyr

Selv om vi er en gjeng med ildsjeler, er dette oppdrag vi tar betalt for.

Foredrag og workshoper

I samarbeid med deg setter vi sammen en pakke som kan bestå av foredrag for hele kollegiet og/eller workshops for mindre grupper tilpasset det du trenger.

For digitalt og lokale kurs tar vi kr 10 000 for kurs fra 0-2 timer, kr 20 000 for 2-4 timer og kr 25 000 for heldagskurs.

For eksterne kurs (hvor reisetiden en vei er over én time) tar vi kr 20 000 for en halv dag (før eller etter lunsj) og kr 30 000 for et heldagskurs.

I tillegg tilkommer kostnader ved reise og opphold, samt kost etter statens satser.

Konsultasjon og veiledning

Ved for eksempel utvikling av læringsspill, utforming av læringsmiljø eller generell veiledning og tips og dataspill og undervisning tar vi kr 1 000-1 500 per time.

Ved oppdrag fra veldedige eller frivillige organisasjoner vil vi kunne sette lavere honorarer etter avtale.

Ved andre ønsker eller forespørsler, ta kontakt på post@spillpedagogene.no.

Vi tar også imot skriveoppdrag, og da ønsker vi at du tar kontakt for avtale.