Spillpedagogene

Logo Spotify
Logo Instagram
Logo Spillpedagogene
En illustrasjon av lærere

Spillpedagogikk og lærere

I over 10 år har vi utforsket hvordan spillmediet kan brukes i undervisning. Vårt utgangspunkt var en bevissthet om spillenes rolle i vår egen læring og utvikling, og et ønske om å gjennomføre god undervisning med og om spill.

Når nettopp du har klikket deg inn på denne siden antar vi at det er fordi du deler vår pedagogiske nysgjerrighet om hvilken rolle spill kan ha i undervisning. Enten du er en nyutdannet pedagog i ferd med å legge grunnmuren av din læreridentitet, eller om du allerede har levd en halv livstid i klasserommet – vi har ressurser som du kan gjøre deg nytte av…

Spilpedagogene – en podcast om spill og digital kultur
Omtrent en gang i måneden samles vi for å dele erfaringer og ideer om spill i undervisning samt andre aspekter av spillkultur og spill i samfunnet. Fra tid til annen inviterer vi også med oss spennende gjester med nye perspektiver innenfor området spill og læring. Bla gjerne gjennom arkivet etter den tematikken som interesserer deg mest.

www.spillpedagogbanken.no
Spillpedagogbanken er den mest omfattende (og etter vår oppfatning beste) ressursen tilgjengelig for undervisningsopplegg med og om spill. Mange av oppleggene i Spillpedagogbanken ligger bak betalingsmur, men om man er i startfasen av sin spillpedagogiske reise vil de oppleggene som er publisert med Creative Commons lisens dekke de fleste behov.

Gratis spill
Vi er av den oppfatning at spill av høy kulturell kvalitet bør gjøres tilgjengelig for undervisning på lik linje med film og litteratur. Per i dag (og i overskuelig framtid) er ikke det tilfellet. Da er det godt å vite at det er mye god undervisning som kan gjennomføres med bruk av gratis tilgjengelige spill. Mange av våre favoritter er beskrevet  her.

Boken Spillpedagogikk
Spillpedagogikk (Fagbokforlaget, 2020) er skrevet spesielt med tanke på studenter i lærerutdanningen og lærere og skoleledere som er nysgjerrige på å komme i gang med, eller som allerede bruker dataspill i undervisningen. Boken kan også leses av alle som er opptatt av teknologi og læring.

Og om du tenker at skolen ville hatt godt av et besøk fra noen av spillpedagogene, så må du gjerne ta en kikk på denne siden og gi den videre til den det vil være aktuelt for.

Vi setter også stor pris på alle lærere og lærerstudenter som tar kontakt med oss. Har du brukt eller videreutviklet noen av ideene våre? Trenger du råd om hvordan du skal overbevise kolleger eller ledere om verdien av spill i undervisning? Har vi sagt noe klokt (eller uklokt) du vil kommentere? Ta gjerne kontakt på post@spillpedagogene.no