Tjenester

Spillpedagogene har lang erfaring som foredragsholdere og workshoparrangører, og har holdt innlegg på både nasjonale og internasjonale konferanser. De har også gjestet ved flere av landets biblioteker og skoler. De har holdt sesjoner på NKUL i Trondheim i flere år, har sittet i referansegruppen for SETT-dagene, og har bidratt i publikasjoner som magasinet Danning og antologien “Spillmagi” fra Fritt Ord og Frekk Forlag. De har også utviklet et nettkurs om spill og læring for Senter for IKT i Utanningen, som de har samarbeidet med i flere år. Spillpedagogene står bak flere av undervisningsoppleggene på portalen. iktipraksis.no, og samarbeider med UNESCO om initiativer knyttet til spill, læring og bærekraftig utvikling.

Vi kan tilby foredrag/workshops til en rekke ulike formål og målgrupper som vi tilpasser til deres ønsker og behov. Dette kan være…

  • Generell innføring i spill og læring
  • Spill i språkfagene (f.eks. spill som litteatur, spill som digital kultur, spill som kontekst for språk- og skriveopplæring)
  • Spill i samfunnsfagene (f.eks. spill som “digitale ekskursjoner”, spill som kreative læringsarenaer, spill som kontekst for diskusjon og debatt, osv.)
  • Spill og kultur, litteratur og samfunn, barn og familielie

For å bestille foredrag eller andre tjenester fra Spillpedagogene, ta kontakt med post@spillpedagogene.no.

Prisliste

Foredrag opp til 1,5 time: kr 6 000,-

Foredrag/workshop opp til 3 timer kr 8 000,-

Heldagsarrangement  – I samarbeid med dere setter vi sammen en pakke som kan bestå av foredrag for hele kollegiet og workshops for mindre grupper tilpasset deres behov:

1 spillpedagog: kr 15 000,-

2 spillpedagoger: kr 20 000,-

Hvis det er betydelig reisetid til og fra et arragement blir det lagt på et tillegg på kr 2 000,-

I tillegg tilkommer kostnader ved reise og opphold, samt kost etter statens satser.

Skriveoppdrag: Ta kontakt for avtale

Konsultasjon/veiledning (f.eks. utvikling av læringsspill, utforming av læringsmiljø o.l.): kr 1 000 – 1 500 per time

Ved oppdrag fra veldedige/frivillige organsisasjoner vil vi kunne sette lavere honorarer etter avtale.

Ved andre ønsker eller forespørsler, ta kontakt med post@spillpedagogene.no.