Spillpedagogene

Logo Spotify
Logo Instagram
Logo Spillpedagogene
En illustrasjon av en familie

Spillpedagogikk og foreldre

Spillpedagogene er særlig opptatt av bruk av spill i undervisning. Selv om vi noen ganger tar i bruk spilltitler som barn og ungdom (og voksne) gjerne interesserer seg for på fritiden, er det vesentlige forskjeller mellom ungdommers fritidsspilling og de undervisningsaktivitetene med spill vi gjennomfører i klasserommet.

Når vi bruker dataspill i undervisning, så lar vi ikke elevene “game”. Vi setter spillingen inn i rammer for faget, slik at elevene vet hvorfor de spiller og hvordan koblingen mellom fag, læring og spilling virker. Det er det samme vi gjør når elever i undervisningen leser i bøkene, lytter til musikk, danser, ser film, spiller fotball og skriver.

Samtidig ser vi at det er en del synergieffekter mellom spill i undervisning og spill i ungdomskulturen.

Vi er særlig opptatt av spillrom som flerbruksarenaer. Spillrom som fungerer som klasserom på dagtid bør gjøres tilgjengelig som sosiale møteplasser og aktivitetslokaler for frivillig sektor og ungdomsarbeid. Foreldre som ønsker møteplasser for spillinteressert ungdom bør være oppmerksomme på at nærskolen kan være en god samarbeidspartner. Vi anbefaler rapporten «Møteplass datakultur».

Noen av de ressursene vi har laget for bruk i undervisningen kan også være av interesse i samspill med barn/ungdommen på hjemmebane. Flere av oss har beholdt spillpedagoghatten halvveis på hodet på reisen mellom jobb og hjem. Spill som Keep Talking and Nobody Explodes, The Sims og Journey har vi hatt vel så mye glede av i foreldre/barn-relasjonen som i lærer/elev-relasjonen på jobb.

En viktig del av argumentasjonen vår for å bruke spill i undervisningen er at gjennom veiledet refleksjon og innhold i spill på skolen, kan det gi elevene bedre muligheter for å ha et reflektert forhold til fremtidige spillopplevelser. Spill er et viktig kulturuttrykk i vår samtid. Derfor synes vi det bør være like selvsagt med samtaler om opplevelser som spill ved middagsbordet, som samtaler om litteratur, film og musikk. Flere av undervisningsoppleggene våre om spillnoveller kan brukes som veiledere til litterære samtaler med barn og ungdom om spill.

Har du tatt i bruk noen av Spillpedagogenes ressurser til formål utenfor skolen/undervisning? Stilig! Send oss gjerne en e-post og fortell oss om det på Post@Spillpedagogene.no