Spillpedagogene

Logo Spotify
Logo Instagram
Logo Spillpedagogene
Odin Nøsen

Spillpedagog Odin Nøsen

Spillpedagoger kommer i mange varianter. Odin Nøsen har ikke helt fått med seg janteloven og lever etter mottoet «strong opinions, weakly held». Dette har han trukket med seg gjennom jobb som IT-konsulent, lærer, undervisningsinspektør og nå i jobben som rådgiver for skole i Randaberg kommune. På veien har han oppdaget hva dataspill i undervisning kan og bør være. I tillegg er han farget av at han også er utdannet sanger, har nesten et hovedfag i kristendom (ble undervisningsinspektør før selve oppgaven var ferdig) og derfor en forkjærlighet for den estetiske opplevelsen i dataspill.