Om spillpedagogene

De originale spillpedagogene er Tobias Staaby og Aleksander Husøy. Begge arbeider som lærere ved Nordahl Grieg Videregående skole, og er ledende innenfor feltet spill og læring. Seinere er flere kommet til. Magnus Sandberg er en nestor i bruk av dataspill i skolen og for tiden stipendiat på NTNU, men holder til i Drammen. Odin Nøsen er rådgiver hos skolesjefen i Randaberg. Halvor Thengs er undervisningsinspektør på Husabø ungdomsskole i Eigersund. Anine Ludviksen lektorerer ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. John Arne Gaard Nilsen er lektor og spillpedagog på Revheim skole i Stavanger.

Spillpedagogene deler en overbevisning om at spill er et verktøy som til mye større grad bør tas i bruk i norsk skole. I denne bloggen deler vi våre ideer og erfaringer med spill i klasserommet. Vårt mål  er at lærere, skoleledere og andre interesserte kan bruke dette som inspirasjon til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis.

Kontakt

post@spillpedagogene.no

Aleksander Husøy – aleksander@spillpedagogene.no / Twitter: @Alhusoy

Tobias Staaby – tobias@spillpedagogene.no / Twitter: @Tobiasstaaby

Magnus Sandberg – magnus@spillpedagogene.no

Odin Nøsen – odin@spillpedagogene.no / Twitter: @myonlyeye

Halvor Thengs – halvor@spillpedagogene.no / Twitter: @hthengs

Anine Schevig Ludviksen – anine@spillpedagogene.no

John Arne Gaard Nilsen – johnarne@spillpedagogene.no

Spillpedagogene i media