PODCAST Mars 2021 – «DATASPILL i grunnskolen»

Vi får fra tid til annen meldinger om at vi ikke er gode nok i podcasten til å inkludere bruk av spill på barneskolen. Den mangelen har nok med å gjøre at vi selv har alt for lite førstehåndserfaring med undervisning på det nivået: Spillpedagogene består i dag av to lærere i videregående skole, tre doktorgradsstipendiater og en skoleleder. Høyt kompetente mennesker, men med en litt for stor blindsone i barneskolen.

Derfor var det stor stas å få besøkav ekspertkompetanse i form av Alexander Westre Skog, lærer på 5. trinn ved Damsgård barneskole i Bergen.

Alexander inviterer oss inn i klasserommet sitt og tydeliggjør en del av likhetene og forskjellene i hvordan pedagoger må forholde seg til spill i undervisning på mellomtrinnet.

Keep Talking and Nobody Exlodes, Spleiselaget Byen og Minecraft trekkes fram som tre spill Alexander har gode erfaringer med i barneskolen.

Episoden kan høres her:

Nysgjerrig på hvordan klasserommet til Alexander ser ut? Kikk gjerne på hvordan det så ut da Bergens Tidende besøkte Damsgård skole sist november.