Podcast Februar 2021 – “Dataspill og profesjonsforståelse”

For et par episoder siden diskuterte vi hva som egentlig ligger i begrepet “spillpedagogikk”. Vi spiller videre på dette, og forsøker å belyse spillpedagogens rolle. Hvilken bevissthet og refleksjon bør lærere gå inn med når de tar spill inn i klasserommet for noe mer enn det Odin omtaler som “teite opplegg”?

Anbefales særlig for lærerstudenter som er i prosessen av å tygge på hvordan de skal kunne skrive om noen “spillgreier” i bachelor- eller masteroppgaven sin.

Medvirkende: Tobias Staaby, Aleksander Husøy og Odin Nøsen