Podcast Desember 2020 – “Hva er egentlig spillpedagogikk?”

Vi har nå slengt rundt oss med spillpedagogikkbegrepet i mange år (Vi har til og med skrevet bok om det). Men vi har aldri slått fast helt konkret hva vi legger i begrepet. Inspirert av et lytterspørsmål tar vi den diskusjonen i dag.

Spoiler: Vi lander på følgende definisjon – “Spillpedagogikk er bevisst bruk av spill i formelle læringssituasjoner med formål om å formidle klart definerte læringsmål”.

Medvirkende: Tobias Staaby, Aleksander Husøy og Odin Nøsen
Produsent: Odin Nøsen