Orwell: Keeping an Eye on You

GJESTEPOST: Ingrid Elise Hamm, Lektor ved Nordahl Grieg VGS

Innledning

I Orwell så arbeider du i kjølvannet av terroristhendelser, hvor du får i oppdrag å finne informasjon om ulike mistenkte (target persons) ved hjelp av systemet Orwell. Dette gjøres ved å gå igjennom ulike artikler, blogger, medisinske journaler, datamaskiner, e-poster, og mobiltelefoner på let etter bevis. Målet er å finne spor som kan lede til det neste terrormålet, og fange gjerningsmannen bak. Men pass på, informasjon gir også makt. Hvem tror du er gjerningsmannen?  

Orwell review | PC Gamer
Databasen «Orwell»  velger ut hovedmistenkte som spilleren skal samle inn mer informasjon om.

Fremgangsmåte

Spillet kan brukes innenfor flere områder, enten som en ressurs for å lære elever å finne og sortere ulike typer informasjon, eller som en tilnærming til samfunnsfaglige emner slik som sikkerhet, overvåking, og frihet. Det passer spesielt godt inn i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i LK20.

Ettersom spillet krever at man leter gjennom ulike typer tekster og legger det til i databasen Orwell, så det også brukes som et virkemiddel for å lære elever hvordan man bruker tekst for å underbygge påstander og teorier.

Orwell: Keeping an Eye on You (PC) Review • Back to the Gaming
Etterhvert så utvides søket etter gjerningsmenn (og kvinner), og man får innsyn i et større nettverk.

Kompetansemål LK20

Spillet kan også benyttes i forbindelse med arbeid med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.

Etter 10. klasse

 • bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte

lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster

 • bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • utforske og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier knyttet til egne interesser

Etter VG1/VG2

 • diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
 • lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster

Oppgaveforslag

For at eleven skal kunne få et dypere innblikk i diskusjonene og temaene som det skal jobbes med, er det viktig at elevene får noen opplevelser å bygge dette på. Det kan derfor være viktig å la elevene spille episode én av Orwell før man introduserer videre oppgaver. Slik får eleven en idé om både spillmekanikk og spillets natur før man tar et dypere dykk ned i de underliggende temaene. Spillet består i alt av 5 episoder/dager.

Det anbefales også at elevene får spille de siste to episodene selvstendig, da dette gir elevene mulighet til å oppleve spillet som en opplevelse i seg selv. Spillet spiller på antakelser og falske sannheter basert på informasjonen man finner, og krever dermed at elevene får mulighet til å bli investert i spillet i seg selv. For noen elever, så kan mengden tekst virke overveldende. Det er da mulig å opplyse om at relevant informasjon vil være merket med gul bakgrunn, og at man dermed kan navigere seg gjennom spillet ved å kun lese disse. Dette vil også redusere den totale mengden spilletid.

Different uses of technology

Task 1.

Write down the different ways Orwell uses to gather information about each target person. Which media and means do they use?

How much information would you be willing to give away?

Have you ever tried to find information in a similar way?

Task 2.

Do you know what information you are giving away by agreeing to the terms and conditions on different platforms and apps? Try to find out how much information apps, devices or different platforms are allowed to collect about you.

Task 3.

Do you know what information you are giving away by agreeing to the terms and conditions on different platforms and apps? Try to find out how much information apps, devices or different platforms are allowed to collect about you.

https://lh6.googleusercontent.com/1Dwxkb9Z6dHRHA7MZIzfIVMaQdNwVLZbQFnC6rva3zjlreXGO8HdpOzldL3V7ztpHJb7NzTq_2mB3ZPnZQiyTSggf-5n5BbM2YYWqZOXnrjx8psBQO_-zk5TE-Mzovv1XECOWRYg

Reflection tasks


Task 1.

How much freedom are you willing to give up for your safety?

Write a short text (approximately a page) where you reflect on which extent you would like the government to act and gather information in order to secure your safety.

Task 2.

How dangerous can technology be?

China is currently employing a social credit system which is meant to encourage positive behavior among its citizens. It also punishes bad or incorrect behavior.

Read the articles How China Is Using “Social Credit Scores” to Reward and Punish Its Citizens by Time Magazine, and How the West Got China’s Social Credit System Wrong by Wired.

 • Discuss whether this is a helpful tool to promote lawful and good behavior, and how it works in real life.
 • Discuss how software and commercial research business might be misused.
  • Facial recognition software
  • Fingerprint recognizer
  • DNA/Ancestry tests