“The Sims 4” – Fag og forstadsidyll

The Sims er en av verdens mest populære spillserier. Når jeg snakker om spill med elever, kolleger, venner eller løse bekjente (spill blir ofte samtaleemne når jeg kommer i prat med folk), er The Sims en tittel mange har et forhold til. Dette gjelder også de i bekjentskapskretsen som er tydelige på at de IKKE spiller dataspill. The Sims regnes vel som et spill som man kan sette pris på uten å stemple seg selv som “gamer”.

Spillet er et sandkassespill hvor man kan lage en virtuell familie, og kontrollere deres bevegelser og valg. Spillet har ikke et forhåndsdefinert mål, det er det opp til spilleren å avgjøre. Det kan være å bygge drømmehjemmet sitt eller at “simmene” stiger i gradene på jobben. Noen vil gjerne skape en så harmonisk familie som mulig, andre vil skape mest mulig drama.

I skolen kan The Sims brukes som utgangspunkt for en rekke forskjellige læringsaktiviteter . Spillet kan brukes i arbeidet med temaer som kulturforskjeller, privatøkonomi, viktigheten av arbeid, kjønnsroller, folkehelse og livsmestring veldig mye annet. Denne posten gir noen tips til fremgangsmåter, men her er det et vell av muligheter som jeg håper flere lærere har lyst til å utforske.

Dette opplegget kan brukes med klasser fra 5. trinn-VG1. Aktuelle tema: Familie, sosialisering, materielle og sosiale behov, kultur og kulturforskjeller.

Kompleksitet/krav til refleksjon/fagbegrep etc. må tilpasses din klasses nivå og behov.

Utstyr

Laptop med Sims 4 installerest på en datamaskin. Spillet kan kjøpes fra EA.com (Origin) og koster for tidencirka 120 kr. Til dette opplegget trengs en utgave av spillet per fire deltakere, men det er også gjennomføre dette opplegget som helklassespill (En utgave av spillet på projektor).

Slik gjør du

I likhet med alle andre spill som vi anbefaler brukt i skolen, er det viktig at lærer har satt seg inn i hvordan spillet fungerer før man bruker det i skolen. Læreren må ikke være spillekspert for å bruke spillet i opplæring, men man må kunne være i stand til å hjelpe deltakerne med å navigere i spillet. Ofte vil det beste være å gi seg i kast med å utforske spillet på egen hånd, men det kan også være nyttig å se en introduksjonsfilm til spillmekanikk på YouTube, for eksempel denne:

Familie

Før spilling

La deltakerne diskutere i grupper på ca. fire:

 • Hva menes med begrepet familie?
 • På hvilke måter kan familier være satt sammen? 
 • Hvordan er elevenes familier satt sammen? 
 • Hvordan ser den typiske norske familien ut? 

Følg opp med en kort plenumsoppsummering før gruppene instrueres til å lage en “typisk norsk familie” med simskaperverktøyet.

Simskaperverktøyet lar deg definere familiesammensetning samt utseende og personligheten til det enkelte familiemedlem.

Gruppene kan avgjøre hvem en husstand skal bestå av, hvor gamle de skal være, hvilke klær de skal ha på seg og så videre. De kan også definere personligheten og ambisjonene til den enkelte spillkarakter (sim).

Når gruppene har laget sin familie, kan de presentere den i plenum for klassen. Diskuter deretter i grupper og i plenum.

 • Hvilke fellestrekk og forskjeller er det ved familiene som de ulike gruppene har laget?
 • Finnes det egentlig en “vanlig norsk familie”?
 • Hvor kommer ideeneidéene våre om typiske familier fra? TV og internett? Venner og kjente? Andre kilder?

Materielle og sosiale behov

Etter at deltakerne har laget familier i sim-skaperverktøyet, er det tid for å la familien flytte inn i et nabolag. Som standard har man 20 000 “Simoleons” (spillets valuta) ved spillets start. La deltakerne velge et hus de har råd til i nabolaget “Willow Creek”.  Deltakerne kan dermed da velge mellom Tusenfrydhytta (1 Soverom, 1 bad), Bekkebo (1 Soverom, 1 bad) eller Strekkhuset (2 soverom, 1 bad).

Gi elevene tid til å utforske sitt nye hjem, og å tilpasse det etter egne ønsker. Trenger de flere soverom/sengeplasser? Flere møbler? Leker? Elektronikk og underholdning?

La deltakerne få spille i ca. 30 minutter hvor de både får innrede hjemmet sitt og styre karakterene i sin nye digitale familie. Be de være spesielt bevisst på spillkarakterenes sinnstilstand. Er de fornøyde/sinte/frustrerte? etc.?  Har de andre følelser? Hvorfor denne sinnstilstanden? 

Diskuter i grupper/plenum:

 • Er spillkarakterene tilfredse? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvilke rom/ting valgte dere å bygge/kjøpe? Hvor viktige er disse for at simmene skal ha et godt liv?
 • Hvilke av tingene som er i huset er viktigst for at simmene skal ha det bra? Er det de samme tingene som er viktige i deres eget liv?
 • Hvilke sosiale behov har simmene? Er dette likt i den virkelige verden?

Andre muligheter

Man kan bruke The Sims på mange måter i undervisningen, og denne posten er bare et eksempel av mange. Kreative lærere bør kunne finne mange flere bruksområder. Her er noen tips: 

 • Personlig økonomi: Lag budsjett og regnskap for simmene. Spillfigurene kan skifte jobb, miste jobben eller bli forfremmet. Hvordan påvirker det regnskapet?
 • Kjønn og kjønnsroller: Hvilke oppgaver/hjemlige syssler utfører de forskjellige simmene? Hvilke jobber har de? Hvem samhandler mest med barna?
 • Arbeid og skole: Alle “sim”- barna må gå på skole. Hvilke faktorerer spiller inn på hvordan de gjør det på skolen? Hvilke konsekvenser har det for framtidig arbeidsliv?
 • Kreative oppgaver: Ved hjelp av filmverktøyet i The Sims kan deltakere lage kreative produkter med spillområdet som studio. Man kan Det kan brukes til å lage alt fra instruksjonsvideoer til reality serier eller dokumentarer. Søk på Youtube etter “Sims 4 stories” eller “Sims 4 Documentaries» for inspirasjon. 

En variant av dette opplegget rettet mot grunnleggende ferdigheter i voksenopplæringen er tilgjengelig i veilederen Odin, Halvor og Aleksander skrev for Kompetanse Norge.

Tobias og Aleksander har tidligere laget et omfattende tverrfaglig undervisningopplegg med the Sims 4 for Whyzo.no (mellomtrinn og ungdomstrinn). Det ligger tilgjengelig her (paywall).