“Superliminal” – Virkeligheten er slik du ser den

Noen gang tenkt over hvordan du kan la elever mestre utfordringer i “ukjente sammenhenger og situasjoner”, som det står i kompetansebegrepet i det nye læreplanverket? Hva skjer når eleven må løse utfordringer i en verden ikke oppfører seg helt slik de kjenner den fra før? I “Superliminal” er virkeligheten slik du ser den – bokstavelig talt! Og det er et fabelaktig utgangspunkt for å bruke et dataspill i kunst og håndverk… og ellers.

I det du slår øynene opp tenker du at du er i en seng i noe som minner om et hotell, men du oppdager raskt at ikke alt er som det skal. Du fanget i en drøm og kommer deg ikke ut. Verden er fullstendig usammenhengende og absurd, fordi alt i den er slik det ser ut som – på skjermen. Og hva det betyr i praksis er vanskelig å beskrive med ord. Dybdeperspektivet oppfører seg… galt. Objekter er så store som de ser ut til – rettere sagt, så store de faktisk er på skjermen. Og det må du utnytte. Etterhvert prøver gjengen som fikk deg inn i drømmen å hjelpe deg ut, uten at det er særlig hjelpsomt. Men morsomt er det – og skaperne av spillet tuller både med perspektiv, hvordan du forventer at verden virker, spillmekanikker og stereotype fortellergrep i dataspill.

Du kan kalle “Superliminal” en krysning mellom “The Stanley Parable” og “Portal”. Eller du kan si at “Superliminal” er for kunst og håndverk, det “The Stanley Parable” er for norsk. Det er et dataspill som røsker i og tøyser med genre, begrep og mening innenfor faget – og gir derfor en rekke ulike utgangspunkt for spennende fagsamtaler.

Det som er utfordrende er at det ofte er vanskelig å snakke om visuelle opplevelser. De må mer oppleves enn forklares med ord, i alle fall før du kan snakke om det – med ord. Det kjekkeste du kan gjøre overfor elevene er å ikke forberede dem særlig på hva dette spillet går ut på. La dem oppdage det selv. De kan likevel få noen to arbeidsoppgaver de skal gjøre underveis mens de spiller:

  • Den ene oppgaven er at de skal notere når de opplever steder der spillet gjør noe med perspektiv (eller virkeligheten) som ikke stemmer med slik det er – og hvordan de opplevde det første gang de møtte det. Så kan de liste opp den ene “feilen” etter den andre etterhvert som de møter dem i spillet – og samtale om hvordan de opplevde de ulike vridningene av virkeligheten. Og hvordan de brukte det til å løste utfordringene spillet ga dem.
  • Den andre oppgaven er at de skal stille spørsmål til handlingen i spillet og fortellingen som blir fortalt. Det må være spørsmål de lurer på og så åpne spørsmål som mulig, så unngå “ja/nei”-spørsmål. Et godt tips er at alle spørsmål må begynne med “Hvorfor…”. Spørsmålene skrives f.eks. inn i et felles Google Dokument og lærer plukker ut de beste spørsmålene og lar dette bli spørsmål elevene skal diskutere seg frem til svarene på.

I den nye læreplanen i kunst og håndverk er det to kjerneelementer som viser retningen for hvordan “Superliminal” kan brukes i undervisningen i faget:

Kunst- og designprosesser
Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål.

Visuell kommunikasjon
Kjerneelementet visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk.

Ut fra disse kjerneelementene er det aktuelt med flere kompetansemål, spesielt på 10. trinn, men også som en innledning til kompetansemplet “tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv” på 7. trinn.

Spillet utfordrer også spillerne til å tenke “utenfor boksen” (av og til bokstavelig talt) for å løse de ulike problemene spillerne møte underveis. Her kan du virkelig utfordre elevene til å løse utfordringer i (kjent og) ukjente sammenhenger og situasjoner jeg garanterer at de ikke har vært borti før.

Det pussigste av alt er at det faktisk er en moral i spillet også (som dessverre blir forklart helt helt helt til slutt…). Spillet har faktisk tenkt å lære deg noe om deg selv underveis. Se om du oppdager den før den blir forklart 😉

Spillet er foreløpig bare gitt ut til Windows (på Epic store) og kommer i mai til PlayStation 4 – og til Switch etter sommeren en gang.

Så hvis du vil ha et dataspill som utfordrer din egen dybdelæring (i ordets mange betydninger) bør du ta deg en runde med “Superliminal”.