Fortnite i engelskundervisningen

Oppdatering: Jeg har fått lov av elevene å legge ut en liten snutt fra gårsdagens økt.

Fortnite ligger langt nede på listen av spill jeg trodde jeg skulle ta i bruk i engelskundervisningen. Men jeg ble utfordret av noen elever, og bestemte meg for å gjøre et forsøk.

Ni elever fra VG1 Engelsk har i dag spilt med meg i grupper på tre i spilløkter som varte mellom 20 og 30 minutter. Dette var en valgfri oppgave, og alle elevene hadde til felles at de var kjent med spillet fra før.

Dette er opplegget som jeg hastig satt sammen og som vi gjennomførte i dag:

Fortnite mini unit

Goals: 

 • Practice use of English as an efficient language of communication/instruction while under pressure
 • Explain core concepts from Fortnite to teachers unfamiliar with the game
 • Help your teacher become a less awful Fortnite player

Procedure: 

 • Find your squad in the table below. Each squad will consist of three students and one teacher
 • Each squad will play 1-3 matches depending on the duration of each match.
 • During the game you are expected to speak only English for the duration of the match.
 • Activities while playing: 
  • Explain why you find Fortnite to be an appealing game
  • Give advice to players who are new to the game
  • Discuss whether skills that are practiced in game can be useful in the real world
  • Ensure your teacher achieves a victory!


Mine refleksjoner

 • Alle elevene snakket engelsk hele spilløkten. Også elever som til liten grad snakker engelsk i timen til vanlig.
 • De fleste av elevene rapporterte at de syntes det var mer naturlig å bruke fremmedspråket i spillet enn i klasserommet.
 • Spillet ble et naturlig samtalerom hvor vi diskuterte både engelskfaget, spillstrategi og hvordan vi takler hjemmekontorhverdagen.
 • Her var det elevene som var ekspertene. Jeg tror de koste seg med å være den som underviste læreren i et domene de kjenner mye bedre enn meg.

Ville det vært hensiktsmessig å bruke dette spillet i vanlig klasseromsundervisning?

 • Nei – Spillet (brukt på den måten vi gjorde i dag) krever at deltakerne har spesifikk spillkyndighet på Fortnite eller tilsvarende spill. Det kan man ikke regne med at alle elever i en klasse har. Det er heller ikke hensiktsmessig å bruke undervisningstid på å tilegne seg den spillkyndigheten.
 • Men brukt med mindre grupper av elever som interesserer seg for spillet kan det fungere som en arena hvor man kan praktisere muntlig engelsk.
 • Jeg vil anta at det vil være særlig interessant å bruke med de “gamer”-elevene som man ellers har vanskelig for å få i tale.
 • En forutsetning for bruk i undervisning er at lærer har et minimum av kjennskap til spillet, men jeg tror det bare er postitivt om lærer er en mye dårligere spiller enn elevene.