Tobias YouTuber om Plague Inc

Plague Inc kan gi elever og lærer nyttige ting å tenke med og å snakke om. Spillet har veiledende aldersgrense på 12 år, men i disse tider ville vi ikke nødvendigvis anbefalt de aller yngste å spille dette spillet uten en voksen som kan hjelpe å sette spillet i en bredere sammenheng. I undervisningsvideoen vi har laget, som du kan finne på YouTube, fremhever vi at spillet kan være en nyttig kilde til kritiske spørsmål: Fungerer sykdommer egentlig slik? Hvorfor sprer sykdommer seg raskere i enkelte land? Hvordan kan en sykdom forbli uoppdaget så lenge? Spillet kan også brukes i flere ulike fag på andre måter enn det vi har beskrevet. Dette er jo ikke et spill som er laget for bruk i skolen, og det er dermed opp til lærer å definere hvordan det skal kobles opp mot annet lærestoff.

Hva man faktisk lærer av spillet, avhenger av hva man tenker og reflekterer over mens man spiller. Isolert sett lærer man ikke nødvendigvis så mye, men spillet kan være svært nyttig i den rette konteksten. Først og fremst må det settes i sammenheng med annen kunnskap. Foreldre kan gjerne hjelpe barn og unge med å gjøre koblinger mellom spillet og virkeligheten. Om spillet tas i bruk av en lærer som vet å forholde seg kritisk til spill og hjelper elevene å stille gode spørsmål, kan spillet bli en nyttig ressurs i et undervisningsopplegg for eksempel om smitte og sykdommer. Det er viktig at både lærer og elever retter et kritisk blikk mot hva spillet påstår om verden.

Spillet kan være problematisk om man tar måten det fremstiller verden på for god fisk. Utvikleren har selv vært ute og sagt at det ikke er ment som en vitenskapelig simulering. Om man tolker det som det, kan man ende opp med et feilaktig bilde av verden. Som vi også er inne på i videoen vår, er det en rekke ting som ikke er realistisk i spillet: ingen blir friske av sykdommen, og sykdommen utvikler nye trekk samtidig over hele verden, i stedet for å dele seg opp i ulike grener. Hvis spillere tilnærmer seg spillet som en autentisk representasjon av virkeligheten kan det like gjerne formidle misinformasjon som informasjon. Samtidig kan disse “manglene” bli ressurser for en lærer med godt grep om både spill og fag. Man kan for eksempel be elvene undersøke hva som ikke er troverdig eller realistisk ved spillet. 

I denne perioden hvor undervisning foregår hjemmefra, jobber vi for å synliggjøre enkle og gode spill som kan tas i bruk i hjemmeundervisningen. Videoer, undervisningsopplegg og andre ressurser er tilgjengelig på Spillpedagogene.no. Vi i Spillpedagogene tar gjerne imot spørsmål fra lærere som er nysgjerrige på spill i skolen, både i disse krevende omstendighetene, og ellers! Vi vil særlig nevne nettleserspillet VAX!, som kan være vel så interessant som Plague Inc. i disse tider. VAX! er et kort nettleserbasert spill som med enkle visuelle grep viser hvilken effekt blant annet det å begrense kontakt kan ha på å begrense smitte.

Og forresten – jeg ble intervjuet av NRK om Plauge Inc og dataspill i skolen – og den saken ble seende slik ut – Lenke til nrk.no