“Spillpedagogikk” – Snart mellom to permer

Det siste året har Odin, Tobias og Aleksander jobbet på et bokprosjekt sammen med Jørund Høie Skaug fra Kulturtanken (ja, Jørund som tidligere jobbet på Udir BetaLab). Nå er vi endelig der at det ikke er lenge til Spillpedagogikk vil se dagens lys. Hvis alt går etter planen vil boken være å finne i bokhandlene ikke lenge etter 9. juni – og den vil være mulig å forhåndsbestille fra Fagbokforlaget om en drøy uke.

Dataspill i skolen har gått fra å være noe for spesielt interesserte til noe alle i skole og utdanning bør vite noe om. Utenfor skolen har dataspill blitt et viktig kulturuttrykk, og ved å ta dem inn i klasserommet skolen kan det skapes nye læringssituasjoner, åpnes for meningsfulle og konkrete erfaringer, og gi rike opplevelser og innsikter i alle skolefag, og åpne for meningsfulle og konkrete erfaringer for elevene. Samtidig er dataspill ingen snarvei til læring eller elevenes hjerter, men krever nøye planlegging av det didaktiske og tekniske.

Vi vet etter hvert en hel del om hvor skoen trykker, etter å ha formidlet og snakket om dataspill for tusenvis av lærere de siste årene. Utfordringen har vært at vi har basert oss på løse blogginnlegg og innhold som har endret seg hele tiden etter målgruppe, tid og egne erfaringer. Vi har savnet å kunne si – se her finner du den samlede bakgrunn, teori og tanker rundt alt det vi pleier å formidle.

Vårt mål har vært å raffinere og systematisere erfaringene våre i bokform, og svare på hva som er nødvendige forutsetninger for å lykkes med dataspill i skolen. Innholdet i boken bygger på forskning og ulike perspektiver på læring, men er for en stor del praktisk rettet. I boken vil du finne “praksisbokser” hvor vi deler våre personlige erfaringer med konkrete dataspill vi har brukt i klasserommet de siste årene. Disse er tenkt å være til inspirasjon for å lage egne undervisningsopplegg, eller som utgangspunkt for å lage egne varianter av hva vi og kolleger har gjort.

Vi vil i boken viser deg hvordan du kommer i gang, hvordan du lykkes med dataspill i undervisningen og den drøfter sider ved spillmediet man bør ha kritisk oppmerksomhet på som lærer. Boken er tenkt å gi særlig lærere og lærerstudenter hjelp til selvhjelp. Basert på kurs, foredrags- og formidlingsvirksomhet over hele landet vet vi at dette er noe mange har lyst til å lære mer om. Det er mulig å lese boken fra A til Å, eller å velge seg deler som er spesielt relevante.

Vi gleder oss til Spillpedagogikk vil være å finne i bokhandlerne, og håper at den vil bidra til å videre senke terskelen for at spill skal finne sin riktige plass i skolen.

Én kommentar