Kortpost: elevers spillkyndighet

Uten navn.png

 

“[V]ideo games are not traditional text forms, [they] serve as important frames of reference for young people, and require informed decision-making in the context of culture, education, family, and policy”

– Bourgonjon, 2014

Forrige uke var jeg (Tobias) på hyggelig besøk over fjellet. Vår gamle rektor, Lin Holvik, er direktør for Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken, og inviterte meg til å holde et lunsjseminar om hvilke erfaringer vi på NGV har om de spillerfaringer og -kunnskaper elever faktisk har. Med utgangpunkt i begrepet  video game literacy (se lesetips nedenfor), var ett av hovedpoengene mine at elever ikke nødvendigvis er spillkyndige selv om de spiller mye – de kan fort forveksle mestring og forståelse. Et annet poeng var at skolen og andre kulturformidlende institusjoner både kan og bør være et sted hvor elevene kan bli mer spillkyndige, spesielt med tanke på kritisk literacy. Den som ønsker å lese mer om temaet, kan for eksempel lese Jeroen Bourgonjon eller Kurt Squire.

Du kan se hele foredraget i sin helhet her: https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2019/3/13/lunsjseminar-elevers-spillkompetanse