Appell til norske spillutviklere og politikere: Få norske spill inn i skolen NÅ!

TLDR: Kjære norsk spillbransje, byråkrater og politikere som arbeider med utdanning eller kultur. Jobb sammen for tilrettelegge for lærere som vil ta i bruk norske spill i skolen som læringsverktøy og kulturprodukt!

Kjærlig hilsen,

Spillpedagogene (på vegne av alle som anser spill som verdifulle kulturuttrykk i vår samtid)


Det største av mine tilbakevennende irritasjonsmoment når det gjelder arbeidet med å få spill inn i skolen, er alle de logistiske hindringene som gjør at det er få lærere som drister seg på å i det hele tatt prøve seg på spill i skolen. Dette er et problem vi har skrevet om før, og som vi har en rekke ideer til hvordan man kan håndtere. På Nordahl Grieg VGS er vi så heldige at vi har et dedikert spillrom, og det er etablert liknende løsninger andre steder som “rom for spill” på Goa skole i Randaberg. Likevel er vi langt unna at spillmediet et tilstrekkelig tilgjengelig som verktøy og kulturuttrykk som det bør være i skolen i 2018.

For to uker siden hadde spillplattformen Steam en salgskampanje på norske spill. Dette hadde to positive effekter for meg – [Sett inn clickbait her] Den andre kom som en overraskelse:

1) Jeg fikk snappet til meg et par spill jeg allerede hadde sett meg ut til en særdeles hyggelig pris.

2) Jeg oppdaget en rekke spennede norske spill som jeg aldri tidligere hadde hørt om – flere av disse er spill som absolutt har bruksområder i norske klasserom.

Jeg anser meg selv å være mer enn gjennomsnittelig interessert i spill både profesjonelt og privat, men jeg må tydeligvis bare erkjenne at jeg ikke til tilstrekkelig grad har holdt meg orientert i hva som rører seg i det norske spillskapermiljøet. Når flere av disse spillene kom som en overraskelse for meg, vil jeg anta at de er minst like ukjente alle unntatt de mest spesielt interesserte lærere i norsk skole. Og – selv om man kjenner til spillene OG kan identifisere spilenes potensiale i klasserommet – kan veien fremdeles være lang før man får tatt de i bruk i undervisning.

Drømmen om at en distribusjonskanal som gjør det enklere for lærere å ta i bruk spill i skolen som det kortlevde Steam for Schools prosjektet, kommer ikke til å bli virkelighet med det første. Min nåværende drøm er at et liknende konsept kan komme på banen for norske spill.

Mitt forslag:


 

  1. Det opprettes en ordning for anskaffelse av norskutviklede spill til skoler, gjerne etter samme modell som innkjøp av spill til bibliotekene. Hvordan dette skal finansieres er det noen andre som må finne ut av – men at det skal bli enklere for lærere å bruke spill i undervisning vil være positivt for både utviklere, lærere og alle som ønsker å bygge kunnskap om spill som et kulturprodukt.
  2. Det bør opprettes nasjonale ressurser for lærere som ønsker å bruke norske spill i undervisningen. Rammeverket for denne typen ressurser er allerede godt etablert av UDIR Beta sin IKTiPraksis.no. Å utvikle læringsopplegg for å ta i bruk spill i undervisningen er lite kostnadskrevende, men gir vesentlig verdi for lærere som vil ta spillmediet i bruk. Om læringsoppleggene også tilhører spill som er enkelt tilgjengelig, vil veien fram til å bruke spill i klasserommet være kort.

    Det var det hele.

    Spill ER et kulturmedium som uansett hva slags forhold man har til det selv er vesentlig i den tiden vi lever i. På samme måte som skolen må formidle kunnskap og kompetanse om saga, dikt og prosa, MÅ den også kunne formidle kunnskap og kompetanse om spill. 

Derfor:

  • Norsk spillbransje, utdanningspolitikere, kulturpolitikere og byråkrater – Avtal å nyte en kaffekopp i hverandres selskap – finn ut hvordan dere kan jobbe sammen for å få mer av norsk spillkultur inn i skolen. Dette bør dere ha en felles interesse i.

5 kommentarer