Among the Sleep – Verden gjennom øynene til en toåring

Aleksander skriver:

Både Tobias og jeg har ligget litt på latsiden med tanke på oppdatering av bloggen i det siste. Det betyr ikke at vi ikke har bedrevet spennende ting, tvert i mot. Vi kommer tilbake med rapporter om de nye spillene, og de nye tilnærmingene vi har brukt senere.

Det viktigste som har skjedd siste månedene er at mange flere av våre kolleger på Nordahl Grieg har begynt å bruke spill i sin undervisning. Det siste på denne fronten er lærerne på Helse og oppvekstfag, som i forrige uke lurte på om jeg hadde noen gode spill de kunne prøve seg på. Det hadde jeg.


Etter at vi fikk besøk fra Ole Andreas Jordet fra Krillbite som presenterte Among the Sleep i forbindelse med en workshop på Nordahl Grieg i fjor, har jeg snust på muligheter for å bruke spillet i undervisning. Among the Sleep er et førstepersons-utforskningsspill hvor man opplever hjemmets mer eller mindre trygge omgivelser etter mørkets frembrudd gjennom øynene til en to-åring. I tillegg til opplevelsen av verden fra en knapp meters høyde, og frustrasjonen motoriske og kognitive ferdigheter som ikke er helt ferdig utviklet, tar spillet opp problemstillinger som alkoholisme, omsorgssvikt og samlivsbrudd med et særlig fokus på hvordan dette oppleves for barnet. Med andre ord dekker spillet over mange områder som er særlig interessante å utforske for elever på barne- og ungdomsarbeiderfaget.

I forrige uke gjennomførte jeg et kjapt kurs for to av våre dristigste HO-lærere, Berit og Guri, og i går var vi klare for en to-timers økt med spill og refleksjon. Om vi skulle spilt gjennom hele spillet, ville det krevd ca. 3.5 time ren spilltid, så i denne omgang nøyde vi oss med den første tredjedelen i tillegg til at vi så denne snutten fra spillets avsluttningssekvens i fellesskap (Som far til en toåring selv, må jeg ærlig innrømme at denne var sterk kost).

Elevene spilte i par, og ble avbrutt ca. hvert kvarter for å diskutere opplevelsene deres i fellesskap. Som jeg har påpekt i tidligere poster, synes jeg det er vesentlig at elever spiller i par framfor en-og-en for å legge til rette for drøfting og refleksjon mens de spiller. En ytterligere bonus er at mer spillkyndige elever kan veilede “ikke-spillerne” i spillmekanikken.

Alle elevene i denne klassen har tidligere vært i praksis i barnehager, og i oppgave mens de spilte ble de bedt om å vurdere til hvilken grad avatarens handlinger, opplevelser og begrensninger stemte overens med deres kunnskaper om aldersgruppen. I tillegg hadde vi flere gode spontane samtaler basert på deres refleksjoner og oppdagelser i spillet.

I denne omgang blir det med disse to timene med arbeid knyttet til Among the Sleep. Men det var nok til å overbevise meg om at det er et spill det absolutt er grunn til å se nøyere på. Opplevelsen av å se verden fra 80 cm over bakken tror jeg kan være veldig verdifull for kommende barne- og ungdomsarbeidere, og spillet kan skape en forståelse rundt barns opplevelser av omsorgssvikt som jeg tror de fleste har gått av.

Klassen jeg gjennomførte dette opplegget i hadde en jevnt over meget begrenset erfaring med spill fra tidligere. På tross av at Among the Sleep er forholdsvis enkelt spillmekanisk, var jeg bekymret for at mange ikke ville rekke å komme noe særlig inn i det på tiden vi hadde tilgjengelig. Bekymringene var heldigvis ubegrunnet, og (forhåpentligvis uten å forulempe mine kolleger på helse- og oppvekst) elevene på helse og oppvekst lærte seg å traktere WASD langt raskere enn sine lærere.

Planen for neste år blir å lage et noe større opplegg knyttet til spillet som gjerne kan gjennomføres tverrfaglig (programfag, engelsk og samfunnsfag).

Anbefaler lærere ved andre skole som tilbyr barne- og ungdomsarbeiderfag til å teste Among the Sleep. Det er et spill med godt potensiale i læringssammenheng, og det krever ikke den store tidsinvesteringen å sette seg inn i.

12814172_10153315622181389_417257747231969824_n
Elever dypt fokusert i Among the Sleep