Bryt ned klasseromsveggene! – Et internasjonalt spillprosjekt

[Aleksander skriver:]

De siste årene har vi sett at interessen for spill i skolen er i stadig vekst.  Likevel er det en erkjennelse at i kollegiet på den enkelte skole, er det sjelden mer enn en håndfull lærere med både interesse og kompetanse for feltet. På Nordahl Grieg Videregående skole er vi etter hvert en solid gruppe pedagoger som diskuterer spill på lærerværelset, men slik har det ikke alltid vært.

I utviklingsarbeidet rundt vår bruk av spill har jeg derfor vært så utrolig glad for det “utvidede lærerværelset” jeg har fått ta del i gjennom twitter, facebook og blogger. Her har jeg utnyttet kompetanse og erfaringer fra lærere fra hele verden som deler mitt engasjement for spill i skolen. Som følge av dette nettverket, går klassen min i neste uke i gang med et spennende prosjekt i samarbeid med elevene til to av mine tetteste “internettkolleger” – Paul Darvasi og Mathias Rosenqvist.

På mandag starter klassen min et undervisningsopplegg hvor vi bruker spillnovellen Gone Home i engelsk (En fullstendig guide til dette opplegget er tilgjengelig på IKTiPraksis). Dette opplegget er spennende i seg selv, men i år får det en vesentlig tilleggsdimensjon. I hele prosjektperioden vil elevene jobbe i det “utvidede klasserom” med elever fra Mediegymnaset i Nacka utenfor Stockholm og fra Royal St. George’s College i Toronto.

Gjennom bruk av Facebookgrupper, blogg, Google Hangouts og Skype må elevene diskutere, analysere og løse oppgaver knyttet til spillet i samarbeid med canadiske og svenske elever. Særlig ser jeg fram til at elevene får mulighet til å diskutere og undersøke hvorvidt et litterært verk forstås annerledes avhengig av deres kulturelle kontekst og bakgrunn.

Elevene er nå i gang med et lite forprosjekt før det blir skikkelig action neste uke. Elevene er delt inn i grupper – en elev fra hvert land i hver gruppe, og skal blant annet diskutere kulturelle likheter og forskjeller mellom de tre landene. Men, viktigst av alt, er at de skal få sjansen til å bli bedre kjent med hverandre. Målet er at over de neste tre ukene skal det være (nesten) like naturlig å samarbeide med deres virtuelle klassekamerater, som med sidemannen i klasserommet.

Det er fantastisk å være lærer i en tid hvor denne typen samarbeid er mulig!

Satser på at det blir noen poster om dette prosjektet i ukene som kommer.

Én kommentar