Reisebrev fra GLS11 – dag 1.

[Tobias skriver]

Så var dag 1 av GLS11 omsider over, og for en dag det har vært! Trass i at i dag kun var en pre-conference-greie; en slags oppvarming til selve konferansen, har dagen likevel budt på interessante workshops og givende samtaler. Hvilke sesjoner vi valgte å gå på var i stor grad påvirket av et ønske om å kultivere våre eksisterende interesser fremfor det å utvide våre horisonter. Likevel: selv om vi fortsatt spiller på kjente strenger, har vi i det minste lært oss noen nye akkorder – dagen har vært givende både faglig og personlig. Eller hva, Aleksander?

[Aleksander skriver]

Kjente strenger, nye akkorder – liker den analogien

Etter keynotes av Kip Glazer, Sujata Bhatt og Seann Dikkers som delte sine perspektiver på hvorfor “playful learning” er verdifull delte vi oss for første runde med parallellsesjoner. Tobias deltok på workshoppen “Adapting Games as Teaching Solutions to Persistent Problems” mens jeg gikk til “Documentary Games as Learning Tools for Exploring Complex Issues”.

Workshoppen jeg deltok på var ledet av canadieren Mike Farley som delte sine erfaringer med broken av dokumentarspillet Fort McMoney. Fort McMoney er en høyproduksjonsdokumentar i spillformat som omhandler småbyen Fort McMurrays vanvittige vekst de seneste årene i takt med utvinningen av olje fra oljesand i Alberta. Spillet inneholder totalt 9 timer intervjuer og kommentarer knyttet til avveiningen mellom økonomiske interesser, miljø og urfolks rettigheter i Alberta. Dette er en problemstilling som er særlig aktuell også i Norge på grunn av Statoil sin rolle i canadisk oljesand.

Tobias og jeg har i flere poster tidligere uttrykt stor skepsis til mange av de spillene som blir produsert først og fremst som læringsspill. Men, Fort McMurray er et spill som (basert på det jeg fikk se og høre i løpet av workshoppen og totalt 2 timers spilletid) fungerer meget godt.

Spilleren påtar seg rollen som dokumentarist, og kan fritt undersøke byen og gjennomføre intervjuer med til sammen 60 innbyggere i Fort McMurray. Karakterene i spillet er også reelle innbyggere i denne byen, som tillegger spillet omfattende grad av autentisitet. Dette er et spill som har relevans for fag som naturfag, samfunnsfag, media, geografi, engelsk mm. og har et brukergrensesnitt som er så enkelt at selv lærere og elever som er helt fremmed for bruk av spill kjapt vil kunne ta det i bruk. Fort McMurray plasserte seg hurtig høyt på listen over spill som jeg vil ta i bruk (og forhåpentligvis overbevise kolleger om å ta i bruk) neste skoleår.

Fort McMoney er et gratis nettleserspill som kan spilles her. Ferdig undervisningsopplegg/studieark laget av Mike Farley kan finnes her.

Kom det noe spennende ut av workshoppen du deltok på Tobias?

[Tobias skriver]

Selve temaet for workshopen var en tur i velkjent terreng (forholdet mellom læring og spillmekanikk, blant annet), men jeg kom i prat med en særdeles interessant herr ved navnt Trent Hergenrader, som blant annet underviser i kreativ skriving ved hjelp av tabletop RPG’er. Både han og jeg kunne meddele en viss skepsis til forestillingen om at spillmekanikker er nødt til å ha en tett korrelasjon med læringsmål – en forestilling som synes å være til stede også her på GLS. Utover dette har jeg dessverre ikke særlig å meddele (foruten et intenst behov om å krype til køys). Det får bli et noe kortfattet innlegg fra mitt hold denne gang, så kommer jeg sterkere tilbake senere i uken. GLS har bare så vidt begynt, og vi har mye å glede oss til!